BarkleyOKRP adquirió Adlucent LLC a Advantage Solutions Inc. (NasdaqGS:ADV) el 1 de mayo de 2024.

BarkleyOKRP completó la adquisición de Adlucent LLC a Advantage Solutions Inc. (NasdaqGS:ADV) el 1 de mayo de 2024.