Berry Global Group, Inc. (NYSE:BERY) adquirió F&S Tool, Inc. a NewHold Enterprises LLC el 5 de abril de 2024.

Berry Global Group, Inc. (NYSE:BERY) completó la adquisición de F&S Tool, Inc. a NewHold Enterprises LLC el 5 de abril de 2024.