El 21 de febrero de 2024, la empresa inició una Recompra de Mercado.