Gráfico de noticias Duc Giang Chemicals Group

Acciones

DGC

VN000000DGC1

Precio de cierre Ho Chi Minh S.E. 00:00:00 17/04/2024 Varia. Cinco días. Varia. 1 de enero.
111.100 VND -2,11 % Gráfico intradía de Duc Giang Chemicals Group -5,77 % +17,69 %
e2c98f008eea.C3LOTDQI2ZWKwjtUxSlhtBA0SDGL9qBoAPCS7XXx8Aw.Skq9J31Bidf8i20csnAyzVddJwnfsZcBaZHLrxDHqlY6Afk7XUKU-d-RVA~a3bb0d1336a2a78bc5f1800f5c793942