Vincom Retail Joint Stock Company nombró a la Sra. Pham Thi Thu Hien consejera delegada en sustitución de la Sra. Tran Mai Hoa.