Guang Lu Shao

Guang Lu Shao

Director Ejecutivo en China Telecommunications Corp. Ltd. .

60 años
Communications
Consumer Services
Industrial Services

Origen de la red de primer grado Guang Lu Shao.

EntidadTipo de entidadIndustria
130
College/University Other Consumer Services 130
Nankai University
106
College/University Other Consumer Services 106
BI Norwegian Business School
27
College/University Other Consumer Services 27
Public Company Wireless Telecommunications 24
Public Company Specialty Telecommunications 16
Public Company Major Telecommunications 14
A-Share Co., Ltd.
11
Private Company 11
Public Company Major Telecommunications 8
8
Subsidiary Specialty Telecommunications 8
Public Company Engineering & Construction 5

Gráfico Empresas conectadas de segundo grado

Relaciones con varias empresas

Empresas conectadas a Guang Lu Shao a través de su red personal

EmpresaSectorPersonas relacionadasPuesto principal
CHINA MOBILE LIMITED Specialty Telecommunications

Zheng Mao Li

Xiao Chu Wang

Min Zhu

Bing Xia

Biao He

Corporate Officer/Principal

Corporate Officer/Principal

Corporate Officer/Principal

Director/Board Member

Chief Executive Officer

CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION Integrated Oil

Hong Bin Cai

Kar Ling Ng

Director/Board Member

Director/Board Member

CHINA GREATWALL TECHNOLOGY GROUP CO., LTD. Computer Processing Hardware

Jun Li

Hong Sheng Qiu

Director/Board Member

Director/Board Member

Miscellaneous Commercial Services

Zheng Mao Li

Yi Min Lu

Gui Qing Liu

Director/Board Member

Director/Board Member

Director/Board Member

TELEFÓNICA, S.A. Specialty Telecommunications

Xiao Bing Chang

Xiao Chu Wang

Director/Board Member

Director/Board Member

TPV TECHNOLOGY LIMITED Computer Peripherals

Jun Li

Lie Hong Liu

Director/Board Member

Director/Board Member

Investment Banks/Brokers

Fu Shen Li

Ke Bing Zhu

Guo Hua Li

Zhong Yue Chen

Yan Zhou Mai

Corporate Officer/Principal

Comptroller/Controller/Auditor

Director/Board Member

Chairman

Corporate Officer/Principal

HARBIN ELECTRIC COMPANY LIMITED Electrical Products

Er Ming Xu

Bo Yu

Director/Board Member

Director/Board Member

DTXS SILK ROAD INVESTMENT HOLDINGS COMPANY LIMITED Engineering & Construction

Yung Hoi Tse

Chiu Fun Law Fan

Director/Board Member

Director/Board Member

Australian National University College/University

Ji Lu Tong

Fu Shen Li

Jun An Zhang

Chun Lie Gao

Xiao Min Gu

Masters Business Admin

Graduate Degree

Masters Business Admin

Masters Business Admin

Graduate Degree

Specialty Telecommunications

Zheng Mao Li

Xiao Chu Wang

Min Zhu

Bing Xia

Biao He

Corporate Officer/Principal

Chief Executive Officer

President

Corporate Officer/Principal

President

Miscellaneous Commercial Services

Hau Yin Tse

Ka Yee Chu

Kar Ling Ng

Corporate Officer/Principal

Corporate Officer/Principal

Corporate Officer/Principal

CCID CONSULTING COMPANY LIMITED Miscellaneous Commercial Services

Jun Li

Lie Hong Liu

Chief Executive Officer

Director/Board Member

CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS LIMITED Major Telecommunications

Ji Lu Tong

Xiao Bing Chang

Fu Shen Li

Jun An Zhang

Xiao Chu Wang

Yi Min Lu

Lie Hong Liu

Ke Bing Zhu

Yu Zhuo Li

Yun Jun Fan

Guo Hua Li

Zhong Yue Chen

Hong Wei Wang

Yan Zhou Mai

Biao He

Jun Zhi Wang

Yongbo Tang

Director/Board Member

Chairman

Director/Board Member

Director/Board Member

Chairman

President

Chairman

Director of Finance/CFO

Director of Finance/CFO

General Counsel

Chief Executive Officer

Chairman

Corporate Officer/Principal

Corporate Officer/Principal

Corporate Officer/Principal

Director/Board Member

General Counsel

Information Technology Services

Zheng Mao Li

Jun Li

Lie Hong Liu

Director/Board Member

Corporate Officer/Principal

Chief Executive Officer

Wuhan University College/University

Jun Li

Hong Bin Cai

Doctorate Degree

Undergraduate Degree

AIR CHINA LIMITED Airlines

Fu Shen Li

Cheng Fan

Director/Board Member

Director of Finance/CFO

College/University

Cheng Fan

Hong Bin Cai

Xiao Min Gu

Masters Business Admin

Graduate Degree

Masters Business Admin

University of Hong Kong College/University

Kwok Po Li

Hau Yin Tse

Hong Bin Cai

Chiu Fun Law Fan

Corporate Officer/Principal

Undergraduate Degree

Corporate Officer/Principal

Undergraduate Degree

Beijing University of Posts & Telecommunications College/University

Ji Lu Tong

Xiao Chu Wang

Yun Jun Fan

Rui Hou

Fang Han

Bing Xia

Yi Xun Sui

Xu Zhang

Chun Lie Gao

Yan Zhou Mai

Quan Zhang

Undergraduate Degree

Undergraduate Degree

Doctorate Degree

Graduate Degree

Undergraduate Degree

Undergraduate Degree

Undergraduate Degree

Undergraduate Degree

Undergraduate Degree

Graduate Degree

Graduate Degree

Xi'an Jiaotong University College/University

Hai Shan Liang

Lie Hong Liu

Undergraduate Degree

Masters Business Admin

Tsinghua University College/University

Xiao Bing Chang

Yu Zhuo Li

Yi Xun Sui

Hai Xin Duan

Shi Ji Song

Masters Business Admin

Undergraduate Degree

Masters Business Admin

Doctorate Degree

Corporate Officer/Principal

Southeast University College/University

Zheng Mao Li

Li Su

Doctorate Degree

Undergraduate Degree

Shanghai Jiao Tong University College/University

Yi Min Lu

Wen Ling

Xiao Min Gu

Undergraduate Degree

Undergraduate Degree

Graduate Degree

Jilin University College/University

Fu Shen Li

Zhiyong Zhang

Undergraduate Degree

Undergraduate Degree

The Chinese University of Hong Kong College/University

Ke Bing Zhu

Ka Yee Chu

Kar Ling Ng

Chiu Fun Law Fan

Wai Ling Shum

Graduate Degree

Undergraduate Degree

Undergraduate Degree

Graduate Degree

Undergraduate Degree

Xiamen University College/University

Zhong Yue Chen

Jin Bao Zhao

Masters Business Admin

Corporate Officer/Principal

The Hong Kong Polytechnic University College/University

Ji Lu Tong

Xiao Bing Chang

Jun An Zhang

Xiao Chu Wang

Min Zhu

Doctorate Degree

Doctorate Degree

Doctorate Degree

Doctorate Degree

Doctorate Degree

Renmin University of China College/University

Er Ming Xu

Wen Ling

Guo Quan Wang

Hong Wei Wang

Tie Nan Li

Corporate Officer/Principal

Corporate Officer/Principal

Masters Business Admin

Undergraduate Degree

Masters Business Admin

Miscellaneous Commercial Services

Hau Yin Tse

Ka Yee Chu

Ying Hui Li

Kar Ling Ng

President

Corporate Officer/Principal

Corporate Officer/Principal

Corporate Officer/Principal

Nanjing University of Posts & Telecommunications College/University

Xiao Bing Chang

Jun An Zhang

Xiao Min Gu

Undergraduate Degree

Undergraduate Degree

Undergraduate Degree

CHINA RAILWAY SIGNAL & COMMUNICATION CORPORATION LIMITED Electronic Equipment/Instruments

Tie Nan Li

Quan Zhang

Director/Board Member

Director/Board Member

Electronic Production Equipment

Lie Hong Liu

Yue Li

Director/Board Member

Director/Board Member

Miscellaneous Commercial Services

Jun Li

Lie Hong Liu

Corporate Officer/Principal

President

Major Telecommunications

Ji Lu Tong

Xiao Bing Chang

Fu Shen Li

Jun An Zhang

Xiao Chu Wang

Yi Min Lu

Lie Hong Liu

Ke Bing Zhu

Yun Jun Fan

Guo Hua Li

Zhong Yue Chen

Yan Zhou Mai

Xiao Min Gu

Biao He

Jun Zhi Wang

Yongbo Tang

Director/Board Member

Chairman

Director/Board Member

Director/Board Member

Chairman

President

Chairman

Comptroller/Controller/Auditor

Corporate Officer/Principal

Director/Board Member

Chief Executive Officer

Corporate Officer/Principal

Corporate Officer/Principal

Corporate Officer/Principal

Director/Board Member

Corporate Officer/Principal

Miscellaneous Commercial Services

Hau Yin Tse

Hong Bin Cai

Director/Board Member

Director/Board Member

Financial Conglomerates

Cheng Fan

Li Su

Director/Board Member

Director/Board Member

Miscellaneous Commercial Services

Fu Shen Li

Li Su

Director/Board Member

Director/Board Member

ESC Rennes School of Business College/University

Rui Wen Ke

Chun Lie Gao

Xiao Min Gu

Doctorate Degree

Doctorate Degree

Doctorate Degree

Wireless Telecommunications

Ji Lu Tong

Xiao Bing Chang

Fu Shen Li

Jun An Zhang

Xiao Chu Wang

Yi Min Lu

Lie Hong Liu

Ke Bing Zhu

Yu Zhuo Li

Yun Jun Fan

Guo Hua Li

Zhong Yue Chen

Yan Zhou Mai

Biao He

Jun Zhi Wang

Yongbo Tang

Director/Board Member

Chairman

Director/Board Member

Director/Board Member

Chairman

President

Chairman

Director of Finance/CFO

Director of Finance/CFO

Director/Board Member

President

President

Director/Board Member

Director/Board Member

Director/Board Member

Director/Board Member

HKT TRUST AND HKT LIMITED Major Telecommunications

Fu Shen Li

Yi Min Lu

Ke Bing Zhu

Veronica Lockyer

Yan Zhou Mai

Wai Ling Shum

Yongbo Tang

Director/Board Member

Director/Board Member

Director/Board Member

General Counsel

Director/Board Member

Human Resources Officer

Director/Board Member

Major Telecommunications

Fu Shen Li

Yi Min Lu

Ke Bing Zhu

Yan Zhou Mai

Yongbo Tang

Director/Board Member

Director/Board Member

Director/Board Member

Director/Board Member

Director/Board Member

Specialty Telecommunications

Zheng Mao Li

Fang Han

Xu Zhang

President

Director of Finance/CFO

Director/Board Member

Semiconductors

Jun Li

Lie Hong Liu

Director/Board Member

Director/Board Member

Investment Managers

Zhong Yue Chen

Fang Han

Chairman

Director/Board Member

China United Network Communications Group Co.,Ltd. /Jiangsu/

Xiao Min Gu

Gui Qing Liu

Corporate Officer/Principal

Corporate Officer/Principal

Specialty Telecommunications

Fu Shen Li

Yi Min Lu

Ke Bing Zhu

Yan Zhou Mai

Yongbo Tang

Director/Board Member

Director/Board Member

Director/Board Member

Director/Board Member

Director/Board Member

Estadísticas

Internacional

China 30
Hong-Kong 12
Reino Unido 3
Islas Caimán 3
Tailandia 2

Sectorial

Consumer Services 17
Communications 14
Commercial Services 8
Electronic Technology 6
Finance 4

Operativa

Director/Board Member 439
Corporate Officer/Principal 208
Independent Dir/Board Member 121
Chairman 97
Undergraduate Degree 80