Jian Zhong Jin

Jian Zhong Jin

Director/Miembro de la Junta en GUANGDONG KINLONG HARDWARE PRODUCTS CO.,LTD. .

Fortuna: 18 M $ al 31/05/2024

57 años
Consumer Durables

Cargos activos de Jian Zhong Jin

EmpresasCargoInicioFin
GUANGDONG KINLONG HARDWARE PRODUCTS CO.,LTD. Director/Miembro de la Junta 11/03/2011 -
Secretario Corporativo 11/03/2011 -
Director Financiero/CFO 11/03/2011 16/05/2016

Historial de carrera de Jian Zhong Jin

Estadísticas

Internacional

China 2

Operativa

Director/Board Member 1
Director of Finance/CFO 1
Corporate Secretary 1

Sectorial

Consumer Durables 2

Funciones ocupadas

Activas

Inactivas

Empresas cotizadas

Empresas privadas

Empresas relacionadas