Mitsuhisa Kato

Mitsuhisa Kato

Presidente en Toyota Motor Engineering & Manufacturing (China) Co. Ltd. .

71 años
Consumer Durables
Producer Manufacturing
Consumer Services

Relaciones activas

NombreSexoEdadEmpresas relacionadasColaboración
Akio Toyoda M 68 40 años
Shigeki Terashi M 69 44 años
Koji Sato M 54 32 años
Shigeru Hayakawa M 70 47 años
Soichiro Okudaira M 68
45 años
Motokazu Yoshida M 76 9 años
Satoshi Ogiso M 63 41 años
Masayoshi Shirayanagi M 62 40 años
Tatsuro Ueda M 62 40 años
Yasuhiko Sato M 63 41 años
Keiji Yamamoto M 63 37 años
Katsuyuki Ogura M 61 39 años
Masahito Maeda M 55 30 años
Shoichiro Toyoda M 99
Genesis Research Institute, Inc.
28 años
Shigeki Tomoyama M 65 43 años
Eiji Nomura M 58 34 años
Ver más

Gráfico relacional

Relaciones con varias empresas

Antiguas relaciones

NombreSexoEdadEmpresas relacionadasColaboración
Takahiko Ijichi M 71 40 años
Satoru Mouri M 67 36 años
Satoshi Ozawa M 74 13 años
Koichi Ojima M 72 13 años
Yukitoshi Funo M 77 -
Didier Leroy M 66 13 años
Kenta Kon M 55 -
Kiyotaka Ise M 69 -
Susumu Mita M 69 37 años
Katsuaki Watanabe M 82 47 años
Osamu Nagata M 67 -
Akimasa Yamamoto M 74 8 años
Kenji Wagu M 73 41 años
Tadashi Yamashina M 73 -
Nobuhiko Murakami M 65 -
Yoshio Ishizaka M 84 6 años
Seiichi Sudo M 73 41 años
Yoshimasa Ishii M 71 -
Iwao Kimura M 66 5 años
Koei Saga M 73 40 años
John Stewart M 55 18 años
Federico F. Peña M 75 -
Nobuyori Kodaira M 75 7 años
Yoshio Shirai M 76
Hokkaido University
35 años
Ikuo Uno M 89 -
Takuo Sasaki M 67 -
Karl Hermann Schlicht M 63 -
Takeshi Shirane M 71 -
Masamoto Maekawa M 74 14 años
Takahiro Iwase M 72 -
Yasuo Sasaki M 67 -
Mark T. Hogan M 73 -
Haruhiko Kato M 71 5 años
Shinya Furukawa M 71 -
Mark Templin M 62 -
Yasumori Ihara M 72 6 años
Hirohiko Fukatsu M 68 -
Taiichi Ohno M - -
Hiroshi Ohashi M 72 -
Toshiro Hidaka M 67 -
Toshihiro Takahashi M 84 -
Joji Miyake M 78 36 años
Gen Kusunoki M 70 -
Riki Inuzuka M 65 -
Hiroyuki Fukui M 64 -
Takayuki Yoshitsugu M - -
Hayato Shibakawa M 65 -
Kazuhiro Sato M 68 41 años
Akihiro Murakami M - -
Kazuhiro Kobayashi M 67 -
Tetsuya Otake M 63 -
Masanori Sugiyama M 66 -
Yasuo Tanigawa M 74 34 años
Yoshiyuki Kagawa M 63 36 años
Fumitaka Kawano M 73 -
Masatake Enomoto M 70 -
Nobuyoshi Hisada M 72 -
Kohshi Yoshida M 82 -
Masakazu Nagai M 77 -
Yoichiro Ichimaru M 75 44 años
Shoji Ikawa M 74 4 años
Chiaki Yamaguchi M 74 -
Masaki Nakatsugawa M 71 -
Tadashi Arashima M 74 -
Christopher Reynolds M 61 -
Panayiotis Athanassopoulos M 80 -
James Farley M 62 -
Masahito Hirai M 73
Hokkaido University
3 años
Kazuhiko Takarada M 72 -
Naohisa Nanahara M 77 -
Satoshi Takae M 65 -
Tsunehiko Fujii M 76 -
Shinji Sakai M 87 -
Shigeki Suzuki M 71 -
Yoshio Tsunekawa M 74 -
Takefumi Habu M 69 -
Wilbert James M 68 -
Tatsuya Kaneko M 71 -
Takuo Matsui M 68 -
Masanao Tomozoe M 70 -
Hiroji Onishi M 70 -
Keiji Masui M 69 -
Kenji Suzuki M 72 -
Zach Jackson M - 3 años

Estadísticas

PaísRelaciones% del total
Japón 100 100.00%
China 1 1.00%

Antigüedad de la relación

Activas

Pasados

Hombre

Mujer

Administradores

Ejecutivos

Origen de las relaciones